آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,107 20,853,682,118 Rls. 779,808 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 98,020 20,673,276,107 Rls. 790,735 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 97,899 569,666,832 Rls. 21,840 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 76,714 496,824,496 Rls. 18,652 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 384 16,201,635 Rls. 633 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيکستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 336 15,459,380 Rls. 604 $
مجموع کل
42,625,110,568 ريال
مجموع کل
1,612,272 دلار
[1]