آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 250,000 59,328,525,000 Rls. 2,187,500 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايلند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 18,000 4,081,275,000 Rls. 152,954 $
مجموع کل
63,409,800,000 ريال
مجموع کل
2,340,454 دلار
[1]