آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 118,000 51,490,923,000 Rls. 1,947,000 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان جمهوري عربي سوريه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,000 4,593,240,000 Rls. 180,000 $
مجموع کل
56,084,163,000 ريال
مجموع کل
2,127,000 دلار
[1]