آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 106,000 25,183,749,000 Rls. 927,500 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 74,000 16,740,076,000 Rls. 645,166 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 8,800,119,900 Rls. 330,000 $
مجموع کل
50,723,944,900 ريال
مجموع کل
1,902,666 دلار
[1]