آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 742,000 181,855,617,000 Rls. 6,724,167 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 130,690 58,123,600,590 Rls. 2,157,003 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عربستان سعودي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 242,200 53,807,451,640 Rls. 2,099,240 $
مجموع کل
293,786,669,230 ريال
مجموع کل
10,980,411 دلار
[1]