آمار کل " صادرات به" کشور (ليتواني) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ليتواني 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,500 27,504,124,000 Rls. 1,008,750 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ليتواني 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 70,000 14,352,782,750 Rls. 555,250 $
مجموع کل
41,856,906,750 ريال
مجموع کل
1,564,000 دلار
[1]