آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 112,000 26,558,148,000 Rls. 971,500 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,500 16,119,056,250 Rls. 618,750 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان مصر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 2,870,775,000 Rls. 112,500 $
مجموع کل
45,547,979,250 ريال
مجموع کل
1,702,750 دلار
[1]