آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ کنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,092,400 2,435,610,407,080 Rls. 90,418,926 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ کنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,947,590 2,033,314,540,160 Rls. 77,827,218 $
مجموع کل
4,468,924,947,240 ريال
مجموع کل
168,246,144 دلار
[1]