آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 187,000 38,385,354,000 Rls. 1,411,000 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 2,560,704,000 Rls. 96,000 $
مجموع کل
40,946,058,000 ريال
مجموع کل
1,507,000 دلار
[1]