آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 108,040 47,660,807,700 Rls. 1,782,598 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,200,550,000 Rls. 225,000 $
مجموع کل
53,861,357,700 ريال
مجموع کل
2,007,598 دلار
[1]