آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 180,000 78,747,570,000 Rls. 2,970,000 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 137,500 29,725,474,000 Rls. 1,106,000 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کانادا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 117,500 25,377,327,000 Rls. 977,500 $
مجموع کل
133,850,371,000 ريال
مجموع کل
5,053,500 دلار
[1]