آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 326,550 143,345,839,560 Rls. 5,388,075 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 259,690 64,420,015,026 Rls. 2,365,672 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 183,500 41,864,666,845 Rls. 1,635,321 $
مجموع کل
249,630,521,431 ريال
مجموع کل
9,389,068 دلار
[1]