آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 1,001,620 55,335,399,242 Rls. 2,043,305 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 95,691 22,872,803,790 Rls. 831,546 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 866,312 4,753,256,873 Rls. 176,909 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 72,675 4,462,535,664 Rls. 164,610 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 89,499 4,000,482,624 Rls. 148,131 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 29,705 1,595,282,330 Rls. 59,410 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 22,080 1,049,880,960 Rls. 37,944 $
8 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 21,610 690,272,508 Rls. 25,932 $
9 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,450 386,861,970 Rls. 14,190 $
10 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 22,023 323,447,157 Rls. 11,673 $
11 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,950 237,745,530 Rls. 8,910 $
12 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 49,950 119,602,592 Rls. 4,496 $
13 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,250 108,066,150 Rls. 4,050 $
14 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,250 33,987,240 Rls. 1,260 $
15 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکمنستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 67 30,650,051 Rls. 1,115 $
مجموع کل
96,000,274,681 ريال
مجموع کل
3,533,481 دلار
[1]