آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,089,510 43,743,864,362 Rls. 1,631,605 $
2 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 73,782 27,275,485,704 Rls. 989,081 $
3 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 256,800 5,692,536,960 Rls. 205,440 $
4 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 126,750 906,981,380 Rls. 33,963 $
5 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 43,400 356,070,960 Rls. 13,020 $
6 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 22,000 272,216,695 Rls. 10,195 $
7 12 1393 منطقه ويژه اقتصادي لرستان عراق 28365000 کربنات کلسيم 22,699 42,861,686 Rls. 1,589 $
مجموع کل
78,290,017,747 ريال
مجموع کل
2,884,894 دلار
[1]