آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 294,846,464 9,538,334,919,346 Rls. 359,649,339 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 27,050,245 783,661,583,687 Rls. 29,269,223 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 6,055,331 269,324,721,845 Rls. 10,202,915 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 13,546,822 118,675,771,764 Rls. 4,736,679 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 827,132 103,778,099,531 Rls. 3,812,365 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,536,325 77,697,784,389 Rls. 2,812,521 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 15,807,097 48,927,183,289 Rls. 1,856,443 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 93,534 10,337,503,679 Rls. 405,371 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 11,500 10,264,152,500 Rls. 402,500 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 46,982 8,024,534,920 Rls. 313,504 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 8,986,415 6,109,589,601 Rls. 233,186 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 870,198 5,615,526,559 Rls. 217,550 $
13 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 414,515 3,667,715,007 Rls. 142,512 $
14 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 7,992,161 2,417,819,628 Rls. 95,651 $
15 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 29,850 1,902,937,500 Rls. 74,625 $
16 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,557 1,429,292,800 Rls. 53,300 $
17 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 440,200 1,153,349,704 Rls. 45,203 $
18 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 16,100 1,053,221,750 Rls. 40,250 $
19 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 89,557 932,302,780 Rls. 35,017 $
20 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 113,000 906,168,000 Rls. 34,000 $
21 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,800 772,891,200 Rls. 28,440 $
22 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 73,553 760,238,640 Rls. 29,421 $
23 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 808,000 756,292,040 Rls. 28,280 $
24 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,800 742,748,000 Rls. 28,000 $
25 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 9,750 670,190,625 Rls. 24,375 $
26 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 7,400 605,238,600 Rls. 22,200 $
27 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 4,104 573,739,200 Rls. 20,520 $
28 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 6,611 515,677,833 Rls. 19,833 $
29 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 5,800 470,420,324 Rls. 17,677 $
30 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 10,040 468,679,750 Rls. 17,570 $
31 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,700 383,795,250 Rls. 14,250 $
32 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 3,207 380,787,200 Rls. 14,200 $
33 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,128 346,256,640 Rls. 12,384 $
34 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25252010 پودرميکادرا ندا زه هاي ا ز 250ميکرون به بالا 516,901 317,644,283 Rls. 11,891 $
35 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,545 295,919,680 Rls. 11,452 $
36 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,120 281,068,383 Rls. 10,527 $
37 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 7,000 267,760,500 Rls. 10,500 $
38 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 267,760,500 Rls. 10,500 $
39 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 3,700 246,531,000 Rls. 9,250 $
40 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 39,231 224,388,630 Rls. 8,630 $
41 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25223000 آهک هيدروليک 334,520 207,321,835 Rls. 7,685 $
42 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 4,600 186,120,600 Rls. 6,900 $
43 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 750 181,740,000 Rls. 6,500 $
44 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,705 170,059,500 Rls. 6,669 $
45 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 230 135,365,000 Rls. 5,000 $
46 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 1,810 97,305,600 Rls. 3,620 $
47 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 410 88,711,774 Rls. 3,226 $
48 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 180 73,004,565 Rls. 2,859 $
49 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 95 24,799,366 Rls. 929 $
50 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03028400 ماهي سيکباس (Dicen trarchus spp.) باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 200 24,536,700 Rls. 900 $
51 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,000 13,341,500 Rls. 500 $
52 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 490 10,511,872 Rls. 392 $
53 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 200 8,010,212 Rls. 301 $
54 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 170 7,684,788 Rls. 281 $
55 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 6,000 6,274,735 Rls. 235 $
56 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 540 1,334,950 Rls. 50 $
57 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 100 1,330,600 Rls. 50 $
58 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 600 798,810 Rls. 30 $
مجموع کل
11,004,800,458,964 ريال
مجموع کل
414,828,181 دلار
[1]