آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 347,109 49,736,846,271 Rls. 1,862,341 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 03032400 گربه ماهي (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 20,700 530,189,100 Rls. 20,700 $
مجموع کل
50,267,035,371 ريال
مجموع کل
1,883,041 دلار
[1]