آمار کل " صادرات به" کشور (ساير کشورهاي خارجي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 ساير کشورهاي خارجي 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 5,675,000 1,120,143,470,000 Rls. 41,590,000 $
مجموع کل
1,120,143,470,000 ريال
مجموع کل
41,590,000 دلار
[1]