آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 44,909,764 66,104,096,549 Rls. 2,544,773 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,146,228 37,039,887,238 Rls. 1,373,313 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 65,055,254 22,834,997,390 Rls. 877,230 $
مجموع کل
125,978,981,177 ريال
مجموع کل
4,795,316 دلار
[1]