آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 40,470,000 880,468,000,000 Rls. 34,400,000 $
مجموع کل
880,468,000,000 ريال
مجموع کل
34,400,000 دلار
[1]