آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 12,076,256 405,787,976,412 Rls. 16,165,564 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 499,912 54,719,844,359 Rls. 2,039,331 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 79,450 11,332,398,420 Rls. 429,030 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 44,000 1,250,656,000 Rls. 48,400 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 8,500 1,170,939,420 Rls. 42,490 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 22,960 1,095,646,608 Rls. 41,328 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,320 912,614,400 Rls. 32,640 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 5,788 196,221,900 Rls. 7,175 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 297 76,163,970 Rls. 2,843 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84716020 موشوا ره (mouse) 120 39,997,470 Rls. 1,493 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 150 24,914,700 Rls. 930 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3 7,367,250 Rls. 275 $
مجموع کل
476,614,740,909 ريال
مجموع کل
18,811,499 دلار
[1]