آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 318,817,634 101,929,425,348 Rls. 3,838,822 $
2 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 683,784 92,487,790,120 Rls. 3,418,484 $
3 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 84,595,598 84,647,577,402 Rls. 3,180,905 $
4 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25202000 ک گچ 50,927,263 37,052,600,843 Rls. 1,399,283 $
5 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 205,216 26,042,467,690 Rls. 967,515 $
6 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 16,960,168 25,974,270,339 Rls. 959,992 $
7 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 136,376 14,070,172,553 Rls. 535,269 $
8 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 1,044,816 10,264,473,150 Rls. 401,056 $
9 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,334,000 9,924,999,745 Rls. 378,325 $
10 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 92,490 8,600,357,780 Rls. 323,715 $
11 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 13,274,274 8,430,591,273 Rls. 317,707 $
12 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,173,908 7,662,931,821 Rls. 293,481 $
13 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 92,530 3,999,821,292 Rls. 146,916 $
14 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25221000 آهک زنده 3,100,000 3,209,223,492 Rls. 116,112 $
15 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,829,899 3,136,520,255 Rls. 113,195 $
16 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 12,000 2,451,329,920 Rls. 96,000 $
17 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 212,505 2,219,055,597 Rls. 83,087 $
18 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 137,834 2,150,843,124 Rls. 83,200 $
19 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 32,400 2,069,381,250 Rls. 81,000 $
20 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 35,000 1,637,907,340 Rls. 61,990 $
21 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20029010 رب گوجه فرنگي 35,700 1,554,989,226 Rls. 60,837 $
22 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 50,700 1,539,967,710 Rls. 58,710 $
23 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 07031000 پيازوموسير 138,700 1,501,082,630 Rls. 57,858 $
24 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 26,400 1,498,683,375 Rls. 55,875 $
25 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 24,142 1,433,964,399 Rls. 53,907 $
26 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 9,516 1,160,214,864 Rls. 43,532 $
27 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,060 1,075,285,015 Rls. 41,125 $
28 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 13,038 832,769,655 Rls. 32,595 $
29 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 3,014,374 800,698,360 Rls. 30,144 $
30 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 11,740 771,532,540 Rls. 28,832 $
31 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 17,200 767,494,296 Rls. 28,584 $
32 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,555 764,256,000 Rls. 28,500 $
33 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 818,000 761,901,560 Rls. 28,630 $
34 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 157,000 737,993,383 Rls. 28,793 $
35 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 5,640 620,377,440 Rls. 22,560 $
36 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,800 533,163,700 Rls. 20,720 $
37 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 20,390 526,877,600 Rls. 20,390 $
38 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 7,520 448,497,949 Rls. 16,789 $
39 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 6,100 425,199,595 Rls. 16,601 $
40 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 06031100 گل هاي رز(Rosos) 906 417,990,348 Rls. 16,308 $
41 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 8,589 409,883,186 Rls. 15,460 $
42 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,478,317 393,136,074 Rls. 14,783 $
43 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,300 322,950,600 Rls. 12,600 $
44 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,480 306,733,920 Rls. 11,280 $
45 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25081000 بنتونيت 120,202 296,989,200 Rls. 10,800 $
46 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,272 289,043,840 Rls. 11,360 $
47 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,216 286,304,228 Rls. 11,188 $
48 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 6,010 279,600,000 Rls. 10,000 $
49 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,150 265,280,850 Rls. 10,350 $
50 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,120 256,021,330 Rls. 9,734 $
51 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 5,340 251,688,885 Rls. 9,345 $
52 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 33051000 شامپوها 4,730 250,460,888 Rls. 9,322 $
53 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 3,000 240,687,000 Rls. 9,000 $
54 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي در بستهکبندي آماده براي خرد شده وساييده شده در بسته بندي براي غيرخرده فروشي 2,450 195,767,250 Rls. 7,350 $
55 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08071100 هندوا نه , تازه 30,000 191,512,500 Rls. 7,500 $
56 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 1,500 176,627,250 Rls. 6,750 $
57 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,555 170,226,324 Rls. 6,387 $
58 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,592 164,474,979 Rls. 6,177 $
59 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,360 154,653,408 Rls. 6,048 $
60 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,550 153,808,980 Rls. 6,045 $
61 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 1,370 140,315,400 Rls. 5,480 $
62 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,800 114,826,880 Rls. 4,480 $
63 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 4,000 97,704,960 Rls. 3,840 $
64 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,000 93,282,000 Rls. 3,500 $
65 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,000 73,644,000 Rls. 2,850 $
66 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 50,000 64,512,000 Rls. 2,400 $
67 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,030 57,080,540 Rls. 2,060 $
68 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,920 53,632,000 Rls. 2,000 $
69 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 500 52,481,275 Rls. 1,925 $
70 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 145 51,680,000 Rls. 2,000 $
71 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 95 51,680,000 Rls. 2,000 $
72 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 145 51,680,000 Rls. 2,000 $
73 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 105 51,680,000 Rls. 2,000 $
74 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 145 51,680,000 Rls. 2,000 $
75 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,000 39,978,000 Rls. 1,500 $
76 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 663 34,477,326 Rls. 1,326 $
77 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 400 32,715,600 Rls. 1,200 $
78 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 9,000 25,356,870 Rls. 990 $
79 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,000 22,706,050 Rls. 850 $
80 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 980 22,534,218 Rls. 882 $
81 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 175 21,909,552 Rls. 788 $
82 12 1393 منطقه ويژه بوشهر1 کويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 320 10,257,792 Rls. 384 $
مجموع کل
472,406,345,134 ريال
مجموع کل
17,725,278 دلار
[1]