آمار کل " صادرات به" کشور (آرژانتين) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آرژانتين 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 23,656,634 199,738,101,759 Rls. 7,522,809 $
مجموع کل
199,738,101,759 ريال
مجموع کل
7,522,809 دلار
[1]