آمار کل " صادرات به" کشور (اروگوئه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اروگوئه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 26,621,789 217,653,866,880 Rls. 8,465,728 $
مجموع کل
217,653,866,880 ريال
مجموع کل
8,465,728 دلار
[1]