آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 10,408,771 342,260,128,060 Rls. 13,372,148 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 2,134,330 96,021,897,920 Rls. 3,626,687 $
مجموع کل
438,282,025,980 ريال
مجموع کل
16,998,835 دلار
[1]