آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سري لانکا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,764,795 219,677,019,444 Rls. 8,033,343 $
2 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سري لانکا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,755,710 94,996,954,445 Rls. 3,478,227 $
مجموع کل
314,673,973,889 ريال
مجموع کل
11,511,569 دلار
[1]