آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 102,648,990 122,431,114,566 Rls. 4,619,317 $
مجموع کل
122,431,114,566 ريال
مجموع کل
4,619,317 دلار
[1]