آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,980,000 81,048,278,916 Rls. 3,040,983 $
مجموع کل
81,048,278,916 ريال
مجموع کل
3,040,983 دلار
[1]