آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه نوشهر عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 377,937 30,922,581,390 Rls. 1,133,811 $
2 12 1393 منطقه ويژه نوشهر عراق 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,552,317 26,335,869,725 Rls. 973,853 $
3 12 1393 منطقه ويژه نوشهر عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 44,820 745,150,428 Rls. 26,892 $
4 12 1393 منطقه ويژه نوشهر عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 20,250 236,468,606 Rls. 8,534 $
مجموع کل
58,240,070,149 ريال
مجموع کل
2,143,090 دلار
[1]