آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 117,312 11,157,990,315 Rls. 419,894 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 134,200 6,315,524,100 Rls. 241,543 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 90,552 4,841,719,941 Rls. 180,699 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,962 3,903,932,934 Rls. 146,886 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 58,169 2,763,611,189 Rls. 105,399 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 40,469 1,949,925,793 Rls. 73,218 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 35,170 1,810,543,418 Rls. 70,003 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 19,610 1,311,206,776 Rls. 49,282 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,950 995,030,190 Rls. 35,910 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 14,988 441,909,797 Rls. 16,205 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25,600 438,129,688 Rls. 16,738 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,505 429,022,106 Rls. 16,221 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,162 330,739,799 Rls. 12,869 $
14 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 317 136,071,600 Rls. 4,935 $
15 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,765 90,786,383 Rls. 3,282 $
16 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,530 63,938,206 Rls. 2,327 $
17 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 504 27,189,792 Rls. 1,008 $
18 12 1393 منطقه ويژه پيام انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 575 15,348,206 Rls. 569 $
مجموع کل
37,022,620,233 ريال
مجموع کل
1,396,988 دلار
[1]