آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,813,404 149,200,232,676 Rls. 5,431,362 $
2 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,744,901 130,846,403,863 Rls. 4,937,800 $
3 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04031090 ک ک ک ماست 4,293,354 120,321,464,729 Rls. 4,558,636 $
4 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,073,292 85,263,198,995 Rls. 3,243,318 $
5 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 1,008,165 77,755,105,147 Rls. 2,922,224 $
6 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 458,714 27,925,442,608 Rls. 1,017,077 $
7 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,344,494 24,784,708,000 Rls. 939,542 $
8 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 309,876 12,010,982,461 Rls. 449,321 $
9 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,207,000 10,127,051,100 Rls. 375,900 $
10 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 120,231 9,680,508,996 Rls. 348,676 $
11 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 312,380 9,468,530,193 Rls. 347,726 $
12 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 175,936 9,405,208,846 Rls. 348,510 $
13 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 56,415 8,371,193,966 Rls. 313,210 $
14 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 90,208 5,261,361,854 Rls. 205,920 $
15 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 244,592 5,093,393,046 Rls. 183,444 $
16 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 136,488 3,482,951,820 Rls. 136,490 $
17 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 24,406 2,857,271,700 Rls. 106,750 $
18 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 46,917 2,584,717,882 Rls. 93,834 $
19 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 535,205 2,481,540,347 Rls. 93,581 $
20 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 32,355 2,418,822,333 Rls. 88,371 $
21 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 62,840 1,859,856,122 Rls. 69,131 $
22 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 22,588 1,838,898,018 Rls. 67,761 $
23 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 40,150 1,488,036,243 Rls. 58,313 $
24 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04090000 عسل طبيعي 17,542 1,477,659,360 Rls. 53,742 $
25 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 74,685 1,372,219,011 Rls. 52,279 $
26 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 655,400 1,220,402,103 Rls. 45,663 $
27 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 15,000 1,148,235,000 Rls. 45,000 $
28 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,824 1,015,504,224 Rls. 39,648 $
29 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 22,000 983,097,500 Rls. 38,500 $
30 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 8,632 962,707,200 Rls. 34,528 $
31 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,250 907,328,913 Rls. 33,607 $
32 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,550 889,309,158 Rls. 32,866 $
33 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 389,160 660,705,416 Rls. 24,730 $
34 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,497 648,344,895 Rls. 24,153 $
35 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 7,500 596,497,500 Rls. 22,500 $
36 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 10,600 582,573,120 Rls. 22,240 $
37 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,780 543,057,660 Rls. 20,340 $
38 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,200 447,081,600 Rls. 16,800 $
39 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 6,000 319,620,000 Rls. 12,000 $
40 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 6,540 302,233,400 Rls. 11,800 $
41 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 11,150 296,723,800 Rls. 11,150 $
42 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04039010 فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر 12,170 296,111,893 Rls. 11,561 $
43 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 23,040 294,319,440 Rls. 10,680 $
44 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,030 270,345,250 Rls. 10,150 $
45 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 27132000 قيرنفت 20,690 252,293,462 Rls. 9,434 $
46 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 4,140 223,005,240 Rls. 8,280 $
47 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,300 188,589,300 Rls. 6,840 $
48 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 16,732 155,683,693 Rls. 5,969 $
49 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 144,250,200 Rls. 5,400 $
50 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,000 120,208,500 Rls. 4,500 $
51 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 37,470 94,386,000 Rls. 3,700 $
52 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 315 10,305,414 Rls. 378 $
53 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 110 8,840,700 Rls. 330 $
54 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 490 5,343,548 Rls. 196 $
55 12 1393 منطقه ويژه پيام عراق 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 430 4,729,140 Rls. 172 $
مجموع کل
720,968,592,585 ريال
مجموع کل
26,956,033 دلار
[1]