آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مهاباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 مهاباد عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 17,771,787 234,916,779,524 Rls. 8,833,494 $
2 12 1393 مهاباد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 297,470 113,678,621,647 Rls. 4,299,294 $
3 12 1393 مهاباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,610,000 56,713,083,400 Rls. 2,176,200 $
4 12 1393 مهاباد عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 105,944 7,107,869,515 Rls. 264,859 $
5 12 1393 مهاباد عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 80,000 6,125,220,000 Rls. 240,000 $
6 12 1393 مهاباد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,287 2,331,824,616 Rls. 90,861 $
7 12 1393 مهاباد عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 13,660 2,235,254,160 Rls. 81,960 $
8 12 1393 مهاباد عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 20,148 1,032,826,776 Rls. 40,296 $
9 12 1393 مهاباد عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,104 1,029,588,618 Rls. 38,868 $
10 12 1393 مهاباد عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 36,000 682,676,400 Rls. 25,200 $
11 12 1393 مهاباد عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,372 623,401,674 Rls. 24,069 $
12 12 1393 مهاباد عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 21,590 463,016,051 Rls. 18,126 $
13 12 1393 مهاباد عراق 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 3,330 456,580,890 Rls. 16,650 $
14 12 1393 مهاباد عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 4,790 366,693,660 Rls. 14,370 $
15 12 1393 مهاباد عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,800 322,762,400 Rls. 12,640 $
16 12 1393 مهاباد عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 8,464 259,307,624 Rls. 10,156 $
17 12 1393 مهاباد عراق 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 1,996 169,734,528 Rls. 6,528 $
18 12 1393 مهاباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,163 120,731,094 Rls. 4,554 $
19 12 1393 مهاباد عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,159 92,714,049 Rls. 3,573 $
20 12 1393 مهاباد عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 680 54,470,040 Rls. 2,040 $
21 12 1393 مهاباد عراق 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 5,060 32,203,716 Rls. 1,262 $
22 12 1393 مهاباد عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 340 26,011,020 Rls. 1,020 $
23 12 1393 مهاباد عراق 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 795 3,174,325 Rls. 119 $
مجموع کل
428,844,545,727 ريال
مجموع کل
16,206,139 دلار
[1]