آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 نوردوز ارمنستان 28301000 سولفور سديم 5,908,290 47,119,199,343 Rls. 1,772,487 $
2 12 1393 نوردوز ارمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,500,252 30,607,664,130 Rls. 1,141,991 $
3 12 1393 نوردوز ارمنستان 25202000 ک گچ 12,765,820 12,077,122,537 Rls. 456,015 $
4 12 1393 نوردوز ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 6,358,100 11,843,547,349 Rls. 445,920 $
5 12 1393 نوردوز ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 44,962 11,417,562,576 Rls. 437,072 $
6 12 1393 نوردوز ارمنستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,305,700 10,666,862,694 Rls. 400,380 $
7 12 1393 نوردوز ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 483,610 10,201,700,892 Rls. 382,049 $
8 12 1393 نوردوز ارمنستان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 94,600 9,775,617,950 Rls. 367,500 $
9 12 1393 نوردوز ارمنستان 08109010 انار تازه 389,980 8,394,059,704 Rls. 312,992 $
10 12 1393 نوردوز ارمنستان 25221000 آهک زنده 2,107,590 6,842,869,835 Rls. 256,581 $
11 12 1393 نوردوز ارمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 601,500 6,469,718,380 Rls. 236,616 $
12 12 1393 نوردوز ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 78,920 6,245,314,560 Rls. 236,447 $
13 12 1393 نوردوز ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,795,005 4,811,619,750 Rls. 182,312 $
14 12 1393 نوردوز ارمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 103,500 4,361,236,074 Rls. 161,460 $
15 12 1393 نوردوز ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 59,320 3,946,223,100 Rls. 148,300 $
16 12 1393 نوردوز ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 38,900 2,753,417,700 Rls. 99,660 $
17 12 1393 نوردوز ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 27,400 2,097,452,400 Rls. 82,200 $
18 12 1393 نوردوز ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 69,720 1,957,499,861 Rls. 73,321 $
19 12 1393 نوردوز ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 19,650 1,565,730,750 Rls. 58,450 $
20 12 1393 نوردوز ارمنستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد 126,700 1,481,506,317 Rls. 57,015 $
21 12 1393 نوردوز ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 18,000 1,286,488,350 Rls. 48,025 $
22 12 1393 نوردوز ارمنستان 07031000 پيازوموسير 116,000 1,227,104,200 Rls. 46,840 $
23 12 1393 نوردوز ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 38,500 1,226,656,200 Rls. 46,200 $
24 12 1393 نوردوز ارمنستان 70193910 پشم شيشه 25,338 1,115,666,854 Rls. 42,009 $
25 12 1393 نوردوز ارمنستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,260 981,069,720 Rls. 36,780 $
26 12 1393 نوردوز ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 12,559 819,860,427 Rls. 31,047 $
27 12 1393 نوردوز ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10,013 799,569,435 Rls. 29,742 $
28 12 1393 نوردوز ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 46,080 764,165,376 Rls. 29,952 $
29 12 1393 نوردوز ارمنستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 4,000 745,780,000 Rls. 28,000 $
30 12 1393 نوردوز ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 17,000 705,750,240 Rls. 26,520 $
31 12 1393 نوردوز ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 40,500 620,291,400 Rls. 24,300 $
32 12 1393 نوردوز ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,700 597,174,765 Rls. 22,110 $
33 12 1393 نوردوز ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,830 590,443,320 Rls. 21,590 $
34 12 1393 نوردوز ارمنستان 07032000 سير 37,700 567,620,175 Rls. 21,225 $
35 12 1393 نوردوز ارمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 50,285 565,274,964 Rls. 21,291 $
36 12 1393 نوردوز ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 6,000 503,280,000 Rls. 18,000 $
37 12 1393 نوردوز ارمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,300 448,018,200 Rls. 16,212 $
38 12 1393 نوردوز ارمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 10,000 439,920,000 Rls. 16,000 $
39 12 1393 نوردوز ارمنستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,806 408,718,800 Rls. 14,700 $
40 12 1393 نوردوز ارمنستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 34,550 390,256,000 Rls. 13,992 $
41 12 1393 نوردوز ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 392,940 334,089,154 Rls. 12,432 $
42 12 1393 نوردوز ارمنستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 29,000 328,869,560 Rls. 11,785 $
43 12 1393 نوردوز ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 4,560 291,509,400 Rls. 11,400 $
44 12 1393 نوردوز ارمنستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 2,778 287,372,880 Rls. 10,278 $
45 12 1393 نوردوز ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,600 287,268,750 Rls. 11,250 $
46 12 1393 نوردوز ارمنستان 26159010 سنگ وا ناديوم وکنسانتره آن 132,630 271,034,070 Rls. 10,610 $
47 12 1393 نوردوز ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 6,479 249,379,650 Rls. 9,070 $
48 12 1393 نوردوز ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 113,760 243,351,200 Rls. 9,344 $
49 12 1393 نوردوز ارمنستان 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 3,000 241,344,000 Rls. 9,000 $
50 12 1393 نوردوز ارمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 20,120 225,006,192 Rls. 8,048 $
51 12 1393 نوردوز ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,450 210,776,200 Rls. 7,775 $
52 12 1393 نوردوز ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 200 194,628,000 Rls. 7,000 $
53 12 1393 نوردوز ارمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 38,600 193,069,380 Rls. 7,288 $
54 12 1393 نوردوز ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 5,450 181,838,160 Rls. 6,540 $
55 12 1393 نوردوز ارمنستان 28321010 سولفيت سديم 23,000 176,074,200 Rls. 6,900 $
56 12 1393 نوردوز ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,100 148,578,160 Rls. 5,440 $
57 12 1393 نوردوز ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 44,000 147,628,800 Rls. 5,280 $
58 12 1393 نوردوز ارمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 650 138,751,600 Rls. 5,200 $
59 12 1393 نوردوز ارمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 2,800 138,145,000 Rls. 5,000 $
60 12 1393 نوردوز ارمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 14,110 126,020,643 Rls. 4,939 $
61 12 1393 نوردوز ارمنستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,820 114,010,854 Rls. 4,146 $
62 12 1393 نوردوز ارمنستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 850 113,470,750 Rls. 4,250 $
63 12 1393 نوردوز ارمنستان 08091000 زردآلو ,تازه 3,120 107,499,000 Rls. 4,200 $
64 12 1393 نوردوز ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 170,510 99,565,278 Rls. 3,758 $
65 12 1393 نوردوز ارمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 6,200 86,400,480 Rls. 3,240 $
66 12 1393 نوردوز ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,700 83,412,000 Rls. 3,000 $
67 12 1393 نوردوز ارمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,525 81,984,000 Rls. 3,050 $
68 12 1393 نوردوز ارمنستان 32041920 --- گرانول مستربچ (Master Bach) 1,000 66,505,000 Rls. 2,500 $
69 12 1393 نوردوز ارمنستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,000 65,988,000 Rls. 2,400 $
70 12 1393 نوردوز ارمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,200 65,988,000 Rls. 2,400 $
71 12 1393 نوردوز ارمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 900 64,639,200 Rls. 2,400 $
72 12 1393 نوردوز ارمنستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 23,000 61,352,500 Rls. 2,300 $
73 12 1393 نوردوز ارمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 4,000 51,070,000 Rls. 2,000 $
74 12 1393 نوردوز ارمنستان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 21,500 50,630,580 Rls. 1,980 $
75 12 1393 نوردوز ارمنستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 9,700 48,267,744 Rls. 1,736 $
76 12 1393 نوردوز ارمنستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 2,000 44,334,400 Rls. 1,600 $
77 12 1393 نوردوز ارمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 200 42,864,000 Rls. 1,600 $
78 12 1393 نوردوز ارمنستان 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 300 42,132,750 Rls. 1,650 $
79 12 1393 نوردوز ارمنستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 462 42,009,624 Rls. 1,548 $
80 12 1393 نوردوز ارمنستان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 1,500 41,242,500 Rls. 1,500 $
81 12 1393 نوردوز ارمنستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 1,562 39,885,670 Rls. 1,562 $
82 12 1393 نوردوز ارمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 170 39,826,500 Rls. 1,500 $
83 12 1393 نوردوز ارمنستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 712 37,813,440 Rls. 1,360 $
84 12 1393 نوردوز ارمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 1,800 33,696,180 Rls. 1,260 $
85 12 1393 نوردوز ارمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,250 33,552,000 Rls. 1,200 $
86 12 1393 نوردوز ارمنستان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 1,800 33,454,260 Rls. 1,260 $
87 12 1393 نوردوز ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 400 33,250,800 Rls. 1,200 $
88 12 1393 نوردوز ارمنستان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 403 30,202,810 Rls. 1,090 $
89 12 1393 نوردوز ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 350 28,033,950 Rls. 1,050 $
90 12 1393 نوردوز ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 300 26,816,000 Rls. 1,000 $
91 12 1393 نوردوز ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 500 26,019,980 Rls. 980 $
92 12 1393 نوردوز ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 300 24,239,700 Rls. 900 $
93 12 1393 نوردوز ارمنستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 501 20,213,760 Rls. 752 $
94 12 1393 نوردوز ارمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 300 13,487,000 Rls. 500 $
95 12 1393 نوردوز ارمنستان 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 580 9,612,360 Rls. 360 $
96 12 1393 نوردوز ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 2,000 9,055,900 Rls. 340 $
97 12 1393 نوردوز ارمنستان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 280 8,092,200 Rls. 300 $
98 12 1393 نوردوز ارمنستان 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 20 6,672,960 Rls. 240 $
99 12 1393 نوردوز ارمنستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 70 4,704,000 Rls. 175 $
100 12 1393 نوردوز ارمنستان 08105000 کيوي, تازه 400 4,492,824 Rls. 168 $
مجموع کل
215,690,258,281 ريال
مجموع کل
8,096,336 دلار