آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 همدان ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 176,700 31,327,557,468 Rls. 1,162,771 $
2 12 1393 همدان ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 115,080 19,950,171,690 Rls. 759,870 $
3 12 1393 همدان ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 14,500 12,888,610,060 Rls. 483,190 $
4 12 1393 همدان ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 6,870 6,340,135,484 Rls. 241,260 $
5 12 1393 همدان ايتاليا 41120000 چرم بيشتر آماده شده بعد از دباغي يا بعد از كراستينگ (Crusting)، همچنين چرم پارشمينه شده، از گوسفند يا بره، پشم كنده، حتي لايه لايه بريده شده، غير از چرمکهاي مشمول شماره 1441. 4,900 5,436,740,242 Rls. 204,301 $
مجموع کل
75,943,214,944 ريال
مجموع کل
2,851,392 دلار
[1]