آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (همدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 همدان ترکمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 298,496 29,772,943,702 Rls. 1,103,467 $
2 12 1393 همدان ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,027,411 22,038,479,430 Rls. 809,419 $
3 12 1393 همدان ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 172,106 16,210,454,286 Rls. 626,091 $
4 12 1393 همدان ترکمنستان 90281000 کنتورگاز 60,996 8,661,442,377 Rls. 321,387 $
5 12 1393 همدان ترکمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 28,300 2,511,957,110 Rls. 94,805 $
6 12 1393 همدان ترکمنستان 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 4,804 1,387,701,184 Rls. 51,749 $
7 12 1393 همدان ترکمنستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 37,668 1,313,125,888 Rls. 48,681 $
8 12 1393 همدان ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,400 1,059,471,179 Rls. 39,703 $
9 12 1393 همدان ترکمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 5,100 860,158,600 Rls. 32,200 $
10 12 1393 همدان ترکمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 91,905 759,944,226 Rls. 28,475 $
11 12 1393 همدان ترکمنستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 19,188 668,249,760 Rls. 24,944 $
12 12 1393 همدان ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,500 444,354,925 Rls. 17,425 $
مجموع کل
85,688,282,667 ريال
مجموع کل
3,198,347 دلار
[1]