آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ياسوج )

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ياسوج آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 728,000 101,973,525,000 Rls. 3,835,000 $
مجموع کل
101,973,525,000 ريال
مجموع کل
3,835,000 دلار
[1]