آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد بلژيک 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 6,152,310 264,196,340,770 Rls. 9,839,074 $
مجموع کل
264,196,340,770 ريال
مجموع کل
9,839,074 دلار
[1]