آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 15,890,192 89,292,441,858 Rls. 3,379,464 $
2 12 1393 يزد ترکمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 21,003 44,652,574,927 Rls. 1,747,723 $
3 12 1393 يزد ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 5,944,977 39,793,700,489 Rls. 1,503,023 $
4 12 1393 يزد ترکمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 94,022 19,060,881,051 Rls. 717,821 $
5 12 1393 يزد ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 955,406 17,604,511,616 Rls. 658,593 $
6 12 1393 يزد ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 48,729 11,826,619,812 Rls. 438,561 $
7 12 1393 يزد ترکمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 48,284 9,956,764,350 Rls. 362,130 $
8 12 1393 يزد ترکمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 231,040 9,655,797,010 Rls. 356,244 $
9 12 1393 يزد ترکمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 68,010 6,079,275,265 Rls. 238,035 $
10 12 1393 يزد ترکمنستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 191,999 5,102,490,776 Rls. 195,827 $
11 12 1393 يزد ترکمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 624,473 5,081,617,618 Rls. 187,342 $
12 12 1393 يزد ترکمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 41,800 4,526,720,000 Rls. 167,200 $
13 12 1393 يزد ترکمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 442,060 4,452,140,408 Rls. 170,440 $
14 12 1393 يزد ترکمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 203,676 3,827,790,030 Rls. 143,157 $
15 12 1393 يزد ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 122,540 3,317,121,500 Rls. 122,540 $
16 12 1393 يزد ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 133,860 2,795,199,936 Rls. 107,088 $
17 12 1393 يزد ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 113,950 2,616,421,903 Rls. 97,997 $
18 12 1393 يزد ترکمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 5,040 1,286,912,256 Rls. 47,876 $
19 12 1393 يزد ترکمنستان 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 6,800 1,197,540,000 Rls. 45,000 $
20 12 1393 يزد ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 47,762 1,036,942,980 Rls. 38,210 $
21 12 1393 يزد ترکمنستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,200 633,931,200 Rls. 22,800 $
22 12 1393 يزد ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,824 608,231,764 Rls. 22,466 $
23 12 1393 يزد ترکمنستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 23,610 539,242,332 Rls. 20,541 $
24 12 1393 يزد ترکمنستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 23,490 513,923,616 Rls. 18,792 $
25 12 1393 يزد ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 16,310 339,261,048 Rls. 13,048 $
26 12 1393 يزد ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 6,060 299,959,092 Rls. 10,908 $
27 12 1393 يزد ترکمنستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 69,800 223,094,760 Rls. 8,376 $
28 12 1393 يزد ترکمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,810 208,552,725 Rls. 8,145 $
29 12 1393 يزد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 5,950 190,859,040 Rls. 7,140 $
30 12 1393 يزد ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,360 153,301,896 Rls. 5,896 $
31 12 1393 يزد ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,032 137,678,865 Rls. 5,080 $
32 12 1393 يزد ترکمنستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,350 60,148,250 Rls. 2,350 $
33 12 1393 يزد ترکمنستان 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 24,000 60,036,672 Rls. 2,256 $
مجموع کل
287,131,685,045 ريال
مجموع کل
10,872,069 دلار
[1]