آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 يزد گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 39,227,951 213,723,962,557 Rls. 8,116,543 $
2 12 1393 يزد گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,478,647 13,722,750,847 Rls. 523,025 $
3 12 1393 يزد گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 198,477 6,483,314,605 Rls. 238,173 $
4 12 1393 يزد گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 161,271 4,956,568,028 Rls. 193,697 $
5 12 1393 يزد گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 498,441 3,999,606,962 Rls. 149,534 $
6 12 1393 يزد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 76,940 2,093,653,424 Rls. 76,940 $
7 12 1393 يزد گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,100 333,797,400 Rls. 12,300 $
8 12 1393 يزد گرجستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,778 290,207,070 Rls. 11,334 $
9 12 1393 يزد گرجستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,100 190,501,200 Rls. 7,440 $
10 12 1393 يزد گرجستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,886 144,873,090 Rls. 5,658 $
مجموع کل
245,939,235,184 ريال
مجموع کل
9,334,643 دلار
[1]