آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 32,851,228 126,901,174,128 Rls. 4,640,236 $
مجموع کل
126,901,174,128 ريال
مجموع کل
4,640,236 دلار
[1]