آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 15,963,626 134,595,447,078 Rls. 5,065,863 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,039,500 43,680,250,824 Rls. 1,571,006 $
مجموع کل
178,275,697,902 ريال
مجموع کل
6,636,869 دلار
[1]