آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيک) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيک 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,227,500 92,318,014,327 Rls. 3,366,442 $
مجموع کل
92,318,014,327 ريال
مجموع کل
3,366,442 دلار
[1]