آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,100,000 182,308,398,735 Rls. 7,122,813 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 26209970 خاکسترورسوبات حاوي عمدتا کبالت 100,000 2,713,800,000 Rls. 100,000 $
مجموع کل
185,022,198,735 ريال
مجموع کل
7,222,813 دلار
[1]