آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 68,085,919 2,760,264,193,810 Rls. 103,616,905 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 924,000 38,962,171,339 Rls. 1,439,992 $
3 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 466,092 17,203,950,563 Rls. 650,943 $
4 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 784,750 6,899,367,565 Rls. 258,774 $
5 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 380,000 3,341,878,964 Rls. 130,902 $
6 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,820,051,341 Rls. 67,577 $
7 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني ترکمنستان 29152100 اسيد استيك 22,000 311,013,384 Rls. 12,188 $
مجموع کل
2,828,802,626,966 ريال
مجموع کل
106,177,281 دلار
[1]