آمار کل " صادرات به" کشور (سري لانکا) گمرک (پتروشيمي بندرامام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني سري لانکا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,909,204 86,902,067,819 Rls. 3,254,881 $
2 12 1393 پتروشيمي بندرامام خميني سري لانکا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,103,551 44,635,868,782 Rls. 1,671,818 $
مجموع کل
131,537,936,601 ريال
مجموع کل
4,926,699 دلار
[1]