آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (چذابه -مرزبستان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 699,999,988 1,485,673,962,786 Rls. 56,299,164 $
2 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08071100 هندوا نه , تازه 82,199,706 508,511,141,815 Rls. 19,210,372 $
3 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 21,660,168 236,254,372,752 Rls. 8,908,138 $
4 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 1,590,513 182,594,989,318 Rls. 6,743,821 $
5 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 11,212,298 170,594,358,246 Rls. 6,417,804 $
6 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 13,422,522 154,040,252,099 Rls. 5,731,365 $
7 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,427,447 143,181,104,496 Rls. 5,493,265 $
8 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 45,963,265 139,350,715,568 Rls. 5,170,300 $
9 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07031000 پيازوموسير 13,041,623 115,633,621,536 Rls. 4,358,508 $
10 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 32,327,395 96,490,523,283 Rls. 3,766,495 $
11 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 26,197,739 52,850,173,876 Rls. 1,957,063 $
12 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 649,917 45,719,793,227 Rls. 1,729,929 $
13 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,372,726 44,543,617,716 Rls. 1,686,149 $
14 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 11,379,119 31,934,785,678 Rls. 1,201,675 $
15 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,018,132 31,190,983,134 Rls. 1,200,958 $
16 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,262,705 28,638,723,810 Rls. 1,043,865 $
17 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 9,107,911 23,688,516,664 Rls. 878,180 $
18 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 503,502 20,222,492,761 Rls. 751,406 $
19 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 28365000 کربنات کلسيم 780,725 19,759,160,401 Rls. 709,199 $
20 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 814,900 17,624,193,704 Rls. 633,873 $
21 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 232,590 14,738,191,801 Rls. 536,959 $
22 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08109010 انار تازه 386,117 13,269,326,610 Rls. 494,307 $
23 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 249,930 11,461,326,132 Rls. 412,739 $
24 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 5,919,672 11,246,371,080 Rls. 418,853 $
25 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 09041110 فلفل خردنشده ونسابيده دربسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي 389,815 10,720,480,455 Rls. 406,835 $
26 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 2,423,940 8,967,500,224 Rls. 332,560 $
27 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 319,958 8,860,181,334 Rls. 341,434 $
28 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,784,572 8,670,516,338 Rls. 315,613 $
29 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 626,059 7,502,662,763 Rls. 285,450 $
30 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 334,211 6,699,521,238 Rls. 242,639 $
31 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08105000 کيوي, تازه 313,731 6,169,525,237 Rls. 235,559 $
32 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 346,059 6,040,727,965 Rls. 227,270 $
33 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 81,470 6,018,398,370 Rls. 231,471 $
34 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 94,326 5,455,714,035 Rls. 201,004 $
35 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,066,812 5,245,232,376 Rls. 193,316 $
36 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 77,780 4,777,365,440 Rls. 172,944 $
37 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 85,843 3,944,277,202 Rls. 154,226 $
38 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 259,565 3,853,958,022 Rls. 144,230 $
39 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 32,410 3,663,577,960 Rls. 135,334 $
40 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 93,966 3,586,280,912 Rls. 128,634 $
41 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 44,390 3,270,788,370 Rls. 122,837 $
42 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 279,444 3,188,397,546 Rls. 119,248 $
43 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,461 2,707,136,760 Rls. 102,137 $
44 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 69010010 آجرهاي سراميكي با وزن بيش ا ز 650کيلوگرم بر متر مکعب ازارد فسيل سيليسي ياازخاكهاي سيليسي همانند 1,286,591 2,394,076,848 Rls. 86,831 $
45 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 25,799 1,969,289,268 Rls. 73,550 $
46 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 31,650 1,763,014,760 Rls. 64,121 $
47 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 48,335 1,721,770,036 Rls. 62,317 $
48 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 27,540 1,685,919,440 Rls. 61,342 $
49 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 38,526 1,599,880,649 Rls. 57,941 $
50 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 53,499 1,567,621,776 Rls. 60,728 $
51 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 7,107 1,359,700,856 Rls. 51,117 $
52 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 27,085 1,300,230,793 Rls. 48,612 $
53 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 84322100 کلوخ شکن ديسکي 810 1,240,174,800 Rls. 46,532 $
54 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,850 1,111,902,800 Rls. 40,128 $
55 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 18,605 1,098,439,713 Rls. 40,226 $
56 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 44,622 1,095,960,942 Rls. 41,147 $
57 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 97,776 1,008,622,026 Rls. 37,812 $
58 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 24,609 906,620,193 Rls. 33,918 $
59 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 260,307 794,743,340 Rls. 28,644 $
60 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 10,110 771,716,520 Rls. 27,931 $
61 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 13,095 666,378,360 Rls. 24,946 $
62 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 13,040 663,579,520 Rls. 24,079 $
63 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 10,000 620,117,700 Rls. 23,255 $
64 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 28,039 603,663,898 Rls. 22,580 $
65 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,792 581,800,968 Rls. 21,490 $
66 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 22,582 545,850,132 Rls. 19,907 $
67 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 310,720 540,813,750 Rls. 19,976 $
68 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 24,140 522,085,436 Rls. 18,777 $
69 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 91,548 513,485,364 Rls. 18,713 $
70 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 7,760 493,613,600 Rls. 19,103 $
71 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 282,935 492,150,783 Rls. 18,591 $
72 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 9,090 485,387,820 Rls. 17,886 $
73 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,495 483,181,560 Rls. 17,668 $
74 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,440 473,258,400 Rls. 17,021 $
75 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 242,651 421,237,625 Rls. 16,385 $
76 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 19,433 400,898,395 Rls. 15,721 $
77 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 147,536 373,637,751 Rls. 14,456 $
78 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,670 366,851,592 Rls. 14,367 $
79 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25081000 بنتونيت 150,554 345,410,441 Rls. 12,980 $
80 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,419 321,332,276 Rls. 11,630 $
81 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 8,360 319,067,760 Rls. 11,757 $
82 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 11,659 295,718,124 Rls. 10,923 $
83 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 5,880 292,412,400 Rls. 11,425 $
84 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 8,360 276,525,392 Rls. 10,111 $
85 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 4,840 246,297,920 Rls. 9,659 $
86 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 11,998 244,236,956 Rls. 8,840 $
87 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 10,683 243,314,130 Rls. 8,840 $
88 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25202000 ک گچ 324,134 231,771,298 Rls. 8,472 $
89 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 11,465 199,566,490 Rls. 7,826 $
90 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,560 196,646,400 Rls. 7,678 $
91 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 92,703 182,144,376 Rls. 7,005 $
92 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 15,880 161,620,288 Rls. 6,156 $
93 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 48,059 148,109,524 Rls. 5,538 $
94 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,340 102,284,880 Rls. 4,003 $
95 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 62053000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 1,560 96,973,500 Rls. 3,783 $
96 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 47,999 89,514,000 Rls. 3,510 $
97 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,114 87,569,100 Rls. 3,420 $
98 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 4,714 85,963,500 Rls. 3,218 $
99 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,047 77,146,101 Rls. 2,892 $
100 12 1393 چذابه -مرزبستان عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 960 47,740,800 Rls. 1,863 $
مجموع کل
3,745,483,984,110 ريال
مجموع کل
141,216,477 دلار