آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (چوئبده)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 4,891,366 51,493,325,873 Rls. 1,953,982 $
2 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 9,036,471 51,386,313,655 Rls. 1,986,627 $
3 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 343,323 22,102,699,062 Rls. 857,264 $
4 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 60,720 8,283,659,700 Rls. 311,100 $
5 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 737,930 8,125,842,796 Rls. 308,998 $
6 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 12071000 هسته ميوه نخل ومغز آن حتي خرد شده 930,944 4,822,386,108 Rls. 187,722 $
7 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 293,796 4,673,764,740 Rls. 181,531 $
8 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 272,837 3,041,117,306 Rls. 114,459 $
9 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 106,103 2,708,503,039 Rls. 106,103 $
10 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 317,005 2,447,436,342 Rls. 93,387 $
11 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 83,605 1,144,279,423 Rls. 44,058 $
12 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 101,675 1,094,798,201 Rls. 40,671 $
13 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 93,508 969,295,182 Rls. 36,562 $
14 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 30,797 675,163,898 Rls. 25,235 $
15 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,623 613,477,557 Rls. 24,057 $
16 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 25,164 551,837,050 Rls. 20,621 $
17 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,084 533,659,410 Rls. 20,842 $
18 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 14,773 376,903,549 Rls. 14,773 $
19 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 43,921 294,439,680 Rls. 10,980 $
20 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 31,370 271,797,330 Rls. 10,038 $
21 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 10,543 265,650,672 Rls. 9,744 $
22 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,530 162,002,225 Rls. 6,325 $
23 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 2,970 152,141,220 Rls. 5,940 $
24 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 12,199 134,314,920 Rls. 5,124 $
25 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 5,265 126,531,830 Rls. 4,737 $
26 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 3,579 96,393,207 Rls. 3,579 $
27 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,190 91,438,410 Rls. 3,570 $
28 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 311 29,005,515 Rls. 1,089 $
29 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 492 5,502,878 Rls. 206 $
30 12 1393 چوئبده امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 190 981,920 Rls. 38 $
مجموع کل
166,674,662,698 ريال
مجموع کل
6,389,363 دلار
[1]