آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گرگان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 375,624 35,289,178,848 Rls. 1,311,648 $
2 12 1393 گرگان افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,787,150 16,223,496,615 Rls. 604,924 $
3 12 1393 گرگان افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 132,711 11,137,490,052 Rls. 424,216 $
4 12 1393 گرگان افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 109,701 5,942,543,914 Rls. 219,402 $
5 12 1393 گرگان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,890 396,191,377 Rls. 15,529 $
مجموع کل
68,988,900,806 ريال
مجموع کل
2,575,719 دلار
[1]