آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (گرگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گرگان قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,101,000 41,989,062,939 Rls. 1,639,994 $
2 12 1393 گرگان قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,807,186 29,773,684,335 Rls. 1,126,970 $
3 12 1393 گرگان قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,409,690 17,271,037,901 Rls. 647,377 $
4 12 1393 گرگان قزاقستان 08081000 سيب , تازه 1,332,557 14,929,207,748 Rls. 558,205 $
5 12 1393 گرگان قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 167,436 8,872,283,292 Rls. 332,632 $
6 12 1393 گرگان قزاقستان 07031000 پيازوموسير 856,092 8,267,394,809 Rls. 322,302 $
7 12 1393 گرگان قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 289,897 7,487,181,165 Rls. 276,425 $
8 12 1393 گرگان قزاقستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 266,327 6,662,133,333 Rls. 256,226 $
9 12 1393 گرگان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 115,910 6,055,144,884 Rls. 231,820 $
10 12 1393 گرگان قزاقستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 55,050 5,213,862,942 Rls. 192,676 $
11 12 1393 گرگان قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 106,926 3,359,933,943 Rls. 130,454 $
12 12 1393 گرگان قزاقستان 08061000 ا نگور تازه 152,897 3,129,113,817 Rls. 117,734 $
13 12 1393 گرگان قزاقستان 08105000 کيوي, تازه 258,143 2,891,603,607 Rls. 108,739 $
14 12 1393 گرگان قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 325,587 2,785,825,827 Rls. 104,186 $
15 12 1393 گرگان قزاقستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 131,877 2,496,644,981 Rls. 94,684 $
16 12 1393 گرگان قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 221,438 2,186,848,040 Rls. 82,216 $
17 12 1393 گرگان قزاقستان 08109010 انار تازه 99,287 2,170,533,972 Rls. 80,490 $
18 12 1393 گرگان قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 124,641 2,023,976,254 Rls. 77,273 $
19 12 1393 گرگان قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 158,876 1,797,218,699 Rls. 67,014 $
20 12 1393 گرگان قزاقستان 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 17,100 1,556,159,850 Rls. 59,850 $
21 12 1393 گرگان قزاقستان 08091000 زردآلو ,تازه 65,721 1,390,533,195 Rls. 53,892 $
22 12 1393 گرگان قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 86,412 1,194,495,421 Rls. 44,904 $
23 12 1393 گرگان قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,550 1,172,155,320 Rls. 43,650 $
24 12 1393 گرگان قزاقستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 31,013 787,403,809 Rls. 29,773 $
25 12 1393 گرگان قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 28,650 688,960,080 Rls. 25,785 $
26 12 1393 گرگان قزاقستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 101,265 308,706,727 Rls. 11,138 $
27 12 1393 گرگان قزاقستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,640 293,100,780 Rls. 10,920 $
28 12 1393 گرگان قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,400 275,134,800 Rls. 10,200 $
29 12 1393 گرگان قزاقستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,996 274,841,560 Rls. 10,666 $
30 12 1393 گرگان قزاقستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 6,850 262,197,450 Rls. 10,275 $
31 12 1393 گرگان قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,940 259,139,040 Rls. 9,880 $
32 12 1393 گرگان قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 33,502 242,777,258 Rls. 9,506 $
33 12 1393 گرگان قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,045 229,882,275 Rls. 8,925 $
34 12 1393 گرگان قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 13,575 220,600,748 Rls. 8,405 $
35 12 1393 گرگان قزاقستان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 2,380 205,320,960 Rls. 7,488 $
36 12 1393 گرگان قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,599 188,350,066 Rls. 7,198 $
37 12 1393 گرگان قزاقستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 10,200 167,944,249 Rls. 6,061 $
38 12 1393 گرگان قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 4,320 149,111,011 Rls. 5,500 $
39 12 1393 گرگان قزاقستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,550 132,926,175 Rls. 4,920 $
40 12 1393 گرگان قزاقستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 32,200 127,762,860 Rls. 4,723 $
41 12 1393 گرگان قزاقستان 07129010 سير خشك شده 4,325 125,510,000 Rls. 4,844 $
42 12 1393 گرگان قزاقستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 19,280 123,922,200 Rls. 4,820 $
43 12 1393 گرگان قزاقستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,700 89,308,002 Rls. 3,288 $
44 12 1393 گرگان قزاقستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 678 69,511,272 Rls. 2,712 $
45 12 1393 گرگان قزاقستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,445 65,886,914 Rls. 2,429 $
46 12 1393 گرگان قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,212 61,589,129 Rls. 2,303 $
47 12 1393 گرگان قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 216 58,726,200 Rls. 2,280 $
48 12 1393 گرگان قزاقستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 11,600 53,694,684 Rls. 2,052 $
49 12 1393 گرگان قزاقستان 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 1,920 51,242,772 Rls. 1,843 $
50 12 1393 گرگان قزاقستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 450 49,356,000 Rls. 1,800 $
51 12 1393 گرگان قزاقستان 07032000 سير 1,250 34,753,135 Rls. 1,361 $
52 12 1393 گرگان قزاقستان 08101000 توت فرنگي ,تازه 660 34,008,829 Rls. 1,333 $
53 12 1393 گرگان قزاقستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 560 29,847,444 Rls. 1,122 $
54 12 1393 گرگان قزاقستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 648 15,591,169 Rls. 583 $
55 12 1393 گرگان قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,360 15,246,229 Rls. 571 $
56 12 1393 گرگان قزاقستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,000 13,710,000 Rls. 500 $
57 12 1393 گرگان قزاقستان 08084000 به تازه 406 13,353,540 Rls. 487 $
58 12 1393 گرگان قزاقستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,215 13,030,805 Rls. 511 $
59 12 1393 گرگان قزاقستان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 585 12,290,400 Rls. 480 $
60 12 1393 گرگان قزاقستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 150 9,443,710 Rls. 355 $
61 12 1393 گرگان قزاقستان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 780 8,556,609 Rls. 327 $
62 12 1393 گرگان قزاقستان 08107000 خرمالوها 460 7,660,800 Rls. 285 $
63 12 1393 گرگان قزاقستان 08083000 گلابيکها تازه 390 7,224,510 Rls. 281 $
64 12 1393 گرگان قزاقستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 1,290 3,288,981 Rls. 122 $
مجموع کل
180,456,949,456 ريال
مجموع کل
6,867,764 دلار
[1]