آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (گنبد كاووس)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 16,263,850 309,221,227,426 Rls. 11,637,007 $
2 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 4,315,723 205,852,756,037 Rls. 7,794,347 $
3 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,214,030 95,692,608,543 Rls. 3,641,659 $
4 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,507,166 52,795,751,867 Rls. 1,959,192 $
5 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,245,995 46,212,033,837 Rls. 1,727,725 $
6 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 579,299 45,950,843,615 Rls. 1,736,411 $
7 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 4,230,873 34,537,685,405 Rls. 1,303,180 $
8 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 225,160 23,595,679,940 Rls. 900,640 $
9 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 487,392 22,897,569,094 Rls. 854,180 $
10 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 190,074 15,147,492,087 Rls. 570,222 $
11 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 47,894 12,199,593,362 Rls. 459,002 $
12 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 136,526 11,024,514,560 Rls. 413,866 $
13 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 458,047 10,611,183,405 Rls. 395,434 $
14 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 103,606 9,627,905,509 Rls. 366,636 $
15 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 286,435 9,472,019,042 Rls. 372,366 $
16 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 826,767 8,801,856,570 Rls. 330,575 $
17 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 454,240 8,716,130,905 Rls. 327,053 $
18 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 105,023 8,616,823,020 Rls. 315,069 $
19 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 73,571 8,248,430,418 Rls. 308,978 $
20 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 76,700 8,173,195,480 Rls. 306,800 $
21 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 562,248 7,701,380,869 Rls. 281,060 $
22 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 167,345 7,476,399,744 Rls. 284,422 $
23 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 920,290 7,059,843,668 Rls. 262,730 $
24 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 93,770 7,047,063,825 Rls. 263,202 $
25 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 56,450 7,039,500,644 Rls. 268,138 $
26 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 366,560 6,813,596,605 Rls. 254,744 $
27 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 139,410 6,726,786,660 Rls. 250,884 $
28 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 302,865 6,374,553,100 Rls. 239,188 $
29 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 53,755 6,333,696,967 Rls. 247,273 $
30 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 295,450 5,849,697,276 Rls. 212,724 $
31 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 53,523 5,677,222,868 Rls. 214,092 $
32 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 58,300 4,640,730,090 Rls. 174,810 $
33 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 213,459 4,262,878,359 Rls. 160,096 $
34 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 381,055 4,171,851,270 Rls. 154,824 $
35 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,785 4,148,615,851 Rls. 156,603 $
36 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 77,359 3,965,772,839 Rls. 146,847 $
37 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,950 3,922,416,480 Rls. 144,111 $
38 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 20,518 3,287,158,020 Rls. 123,108 $
39 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 36,573 3,257,559,481 Rls. 123,343 $
40 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 117,360 3,206,261,078 Rls. 119,677 $
41 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 66,640 2,731,164,814 Rls. 107,016 $
42 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 55,978 2,725,643,651 Rls. 100,761 $
43 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 109,790 2,617,888,788 Rls. 98,112 $
44 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 32,527 2,602,811,274 Rls. 97,581 $
45 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 04031090 ک ک ک ماست 92,808 2,406,649,544 Rls. 88,872 $
46 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 172,545 2,200,386,966 Rls. 83,233 $
47 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 19,076 2,171,260,944 Rls. 83,178 $
48 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 22,154 2,160,998,132 Rls. 79,755 $
49 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 55,685 1,996,034,251 Rls. 75,093 $
50 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 39,220 1,917,709,704 Rls. 70,596 $
51 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,320 1,863,771,840 Rls. 70,560 $
52 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 93,238 1,797,122,567 Rls. 68,920 $
53 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 96,040 1,763,788,453 Rls. 67,228 $
54 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,800 1,727,475,600 Rls. 65,400 $
55 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 90,610 1,714,041,226 Rls. 64,211 $
56 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 14,215 1,688,747,685 Rls. 63,968 $
57 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 37,520 1,687,663,950 Rls. 63,343 $
58 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 124,370 1,658,906,405 Rls. 62,166 $
59 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 45,620 1,653,605,212 Rls. 63,868 $
60 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,060 1,584,994,824 Rls. 57,006 $
61 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 29,117 1,579,064,371 Rls. 61,145 $
62 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 64,166 1,556,822,460 Rls. 57,749 $
63 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,305 1,541,187,705 Rls. 57,915 $
64 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 51,895 1,536,523,210 Rls. 56,077 $
65 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 9,688 1,524,017,872 Rls. 58,104 $
66 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 62,745 1,515,126,675 Rls. 56,127 $
67 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 30,550 1,438,229,682 Rls. 54,990 $
68 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,142 1,429,026,204 Rls. 51,426 $
69 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,717 1,403,624,248 Rls. 53,736 $
70 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 51,540 1,390,137,900 Rls. 51,540 $
71 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 25,590 1,385,610,635 Rls. 51,761 $
72 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 31,000 1,281,652,646 Rls. 47,502 $
73 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 40,000 1,262,006,274 Rls. 48,000 $
74 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 25,733 1,251,670,580 Rls. 46,319 $
75 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 4,770 1,168,319,008 Rls. 44,504 $
76 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 37,148 1,149,908,788 Rls. 44,864 $
77 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 42,580 1,146,024,895 Rls. 42,580 $
78 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 14,700 1,126,093,500 Rls. 44,100 $
79 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 27,590 1,073,329,279 Rls. 41,409 $
80 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 10,400 1,060,841,600 Rls. 41,600 $
81 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 15,423 1,030,395,470 Rls. 38,559 $
82 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 9,920 1,024,811,895 Rls. 39,497 $
83 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 21,815 1,005,518,817 Rls. 39,267 $
84 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 8,340 978,320,364 Rls. 38,364 $
85 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,473 928,300,761 Rls. 34,419 $
86 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,360 870,842,000 Rls. 34,000 $
87 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 128,773 828,709,740 Rls. 30,322 $
88 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 8,978 819,954,988 Rls. 31,125 $
89 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 66,650 809,394,167 Rls. 29,314 $
90 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 3,350 793,027,232 Rls. 31,256 $
91 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 97,844 787,376,977 Rls. 29,354 $
92 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,555 729,738,330 Rls. 27,330 $
93 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 25,510 715,920,293 Rls. 28,061 $
94 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 6,245 714,938,280 Rls. 27,263 $
95 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,460 707,196,375 Rls. 25,380 $
96 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 4,380 672,111,158 Rls. 24,917 $
97 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,252 646,714,800 Rls. 23,130 $
98 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 24,525 635,897,420 Rls. 23,542 $
99 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 6,200 632,424,800 Rls. 24,800 $
100 12 1393 گنبد كاووس ترکمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 5,800 607,074,400 Rls. 23,200 $
مجموع کل
1,139,786,837,445 ريال
مجموع کل
42,947,632 دلار