آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 آستارا آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 22,092,825 205,873,347,770 Rls. 6,932,030 $
2 12 1394 آستارا آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,575,819 143,916,460,008 Rls. 4,902,111 $
3 12 1394 آستارا آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 76,972 142,927,072,539 Rls. 4,736,197 $
4 12 1394 آستارا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,234,562 106,806,215,728 Rls. 3,602,526 $
5 12 1394 آستارا آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,292,224 106,206,418,188 Rls. 3,650,525 $
6 12 1394 آستارا آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 777,335 89,795,439,724 Rls. 3,111,223 $
7 12 1394 آستارا آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 811,065 81,472,767,533 Rls. 2,736,325 $
8 12 1394 آستارا آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 14,788,200 70,356,731,972 Rls. 2,410,844 $
9 12 1394 آستارا آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 612,160 69,297,346,060 Rls. 2,333,429 $
10 12 1394 آستارا آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 811,970 67,872,001,372 Rls. 2,319,960 $
11 12 1394 آستارا آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 354,343 51,583,614,590 Rls. 1,761,012 $
12 12 1394 آستارا آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 4,895,358 47,984,647,581 Rls. 1,630,684 $
13 12 1394 آستارا آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,455,719 46,026,232,910 Rls. 1,595,558 $
14 12 1394 آستارا آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 526,883 45,905,756,344 Rls. 1,866,946 $
15 12 1394 آستارا آذربايجان 07031000 پيازوموسير 3,996,901 45,039,415,999 Rls. 1,595,407 $
16 12 1394 آستارا آذربايجان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 100,542 44,797,717,851 Rls. 1,501,626 $
17 12 1394 آستارا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 518,638 44,357,803,444 Rls. 1,517,281 $
18 12 1394 آستارا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,370,400 42,407,819,504 Rls. 1,423,462 $
19 12 1394 آستارا آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,130,176 42,230,903,862 Rls. 1,426,325 $
20 12 1394 آستارا آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 625,989 41,228,976,225 Rls. 1,385,260 $
21 12 1394 آستارا آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 16,528,940 38,399,412,611 Rls. 1,311,801 $
22 12 1394 آستارا آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,984,120 32,006,659,406 Rls. 1,100,682 $
23 12 1394 آستارا آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,377,834 31,847,371,854 Rls. 1,074,227 $
24 12 1394 آستارا آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 442,406 30,505,756,226 Rls. 1,028,889 $
25 12 1394 آستارا آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 79,963 29,279,589,244 Rls. 987,707 $
26 12 1394 آستارا آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 330,055 25,099,248,488 Rls. 868,016 $
27 12 1394 آستارا آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,033,953 20,537,431,433 Rls. 695,084 $
28 12 1394 آستارا آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 225,210 19,581,018,750 Rls. 674,909 $
29 12 1394 آستارا آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 595,300 19,439,338,585 Rls. 669,073 $
30 12 1394 آستارا آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,009,609 16,380,653,364 Rls. 559,570 $
31 12 1394 آستارا آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 1,198,379 14,556,039,216 Rls. 488,221 $
32 12 1394 آستارا آذربايجان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 240,480 14,407,156,800 Rls. 480,960 $
33 12 1394 آستارا آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 683,130 12,960,820,307 Rls. 443,145 $
34 12 1394 آستارا آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 727,483 12,524,282,286 Rls. 425,225 $
35 12 1394 آستارا آذربايجان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 46,412 12,164,298,813 Rls. 417,708 $
36 12 1394 آستارا آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 205,255 11,768,489,443 Rls. 398,112 $
37 12 1394 آستارا آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,058,990 11,545,456,411 Rls. 396,753 $
38 12 1394 آستارا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,470 10,951,877,250 Rls. 365,106 $
39 12 1394 آستارا آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 240,830 10,661,523,255 Rls. 359,496 $
40 12 1394 آستارا آذربايجان 28301000 سولفور سديم 1,146,480 10,101,301,020 Rls. 343,823 $
41 12 1394 آستارا آذربايجان 70193910 پشم شيشه 240,915 8,842,406,300 Rls. 302,763 $
42 12 1394 آستارا آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,992,015 8,176,841,268 Rls. 280,380 $
43 12 1394 آستارا آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 579,639 8,031,427,209 Rls. 278,694 $
44 12 1394 آستارا آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 91,393 8,030,034,523 Rls. 273,184 $
45 12 1394 آستارا آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 66,722 7,760,202,344 Rls. 266,949 $
46 12 1394 آستارا آذربايجان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 119,460 6,772,302,900 Rls. 226,390 $
47 12 1394 آستارا آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 112,000 6,743,520,000 Rls. 224,000 $
48 12 1394 آستارا آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 31,605 6,610,062,459 Rls. 218,815 $
49 12 1394 آستارا آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 129,382 6,279,946,520 Rls. 209,902 $
50 12 1394 آستارا آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 109,500 6,127,331,371 Rls. 212,054 $
51 12 1394 آستارا آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 111,220 5,791,926,305 Rls. 197,350 $
52 12 1394 آستارا آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,339,094 5,688,545,363 Rls. 195,165 $
53 12 1394 آستارا آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 61,109 5,374,075,944 Rls. 185,331 $
54 12 1394 آستارا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 178,950 5,320,411,772 Rls. 177,679 $
55 12 1394 آستارا آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,134,030 5,122,401,943 Rls. 174,967 $
56 12 1394 آستارا آذربايجان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 7,060 5,109,836,160 Rls. 169,312 $
57 12 1394 آستارا آذربايجان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 650,060 4,652,386,972 Rls. 156,177 $
58 12 1394 آستارا آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 31,041 4,615,061,042 Rls. 155,789 $
59 12 1394 آستارا آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 104,725 4,397,089,865 Rls. 151,850 $
60 12 1394 آستارا آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 150,340 4,379,501,090 Rls. 150,284 $
61 12 1394 آستارا آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 117,669 4,322,516,611 Rls. 143,117 $
62 12 1394 آستارا آذربايجان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 12,290 4,306,469,100 Rls. 147,427 $
63 12 1394 آستارا آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,115 4,293,695,750 Rls. 144,693 $
64 12 1394 آستارا آذربايجان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 13,350 4,249,108,320 Rls. 142,880 $
65 12 1394 آستارا آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 56,441 4,169,818,905 Rls. 138,231 $
66 12 1394 آستارا آذربايجان 25221000 آهک زنده 5,874,500 4,092,382,780 Rls. 142,140 $
67 12 1394 آستارا آذربايجان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 510 4,064,304,090 Rls. 142,312 $
68 12 1394 آستارا آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 31,996 3,949,378,587 Rls. 134,837 $
69 12 1394 آستارا آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 75,839 3,822,301,723 Rls. 130,533 $
70 12 1394 آستارا آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 88,038 3,731,713,688 Rls. 126,769 $
71 12 1394 آستارا آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 126,000 3,692,094,900 Rls. 125,942 $
72 12 1394 آستارا آذربايجان 27101940 روغن پايه معدني 18,300 3,606,490,800 Rls. 120,780 $
73 12 1394 آستارا آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 426,151 3,604,386,050 Rls. 125,772 $
74 12 1394 آستارا آذربايجان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 126,276 3,579,276,040 Rls. 126,136 $
75 12 1394 آستارا آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 71,519 3,574,278,446 Rls. 121,977 $
76 12 1394 آستارا آذربايجان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 46,795 3,521,774,256 Rls. 116,988 $
77 12 1394 آستارا آذربايجان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 8,322 3,490,113,648 Rls. 116,508 $
78 12 1394 آستارا آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 454,295 3,420,449,839 Rls. 114,819 $
79 12 1394 آستارا آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 25,740 3,418,900,920 Rls. 115,830 $
80 12 1394 آستارا آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 130,320 3,416,084,280 Rls. 117,288 $
81 12 1394 آستارا آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 31,372 3,392,053,374 Rls. 114,143 $
82 12 1394 آستارا آذربايجان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 55,621 3,203,505,633 Rls. 108,234 $
83 12 1394 آستارا آذربايجان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 55,518 3,045,386,268 Rls. 101,737 $
84 12 1394 آستارا آذربايجان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,360 3,025,249,920 Rls. 100,520 $
85 12 1394 آستارا آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 25,600 2,911,681,080 Rls. 98,560 $
86 12 1394 آستارا آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 60,609 2,850,906,632 Rls. 96,557 $
87 12 1394 آستارا آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 31,776 2,847,581,728 Rls. 94,600 $
88 12 1394 آستارا آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 39,501 2,728,179,342 Rls. 92,450 $
89 12 1394 آستارا آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 111,762 2,607,923,581 Rls. 89,353 $
90 12 1394 آستارا آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 59,019 2,596,608,759 Rls. 86,977 $
91 12 1394 آستارا آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,233 2,505,923,712 Rls. 86,701 $
92 12 1394 آستارا آذربايجان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,180 2,492,232,708 Rls. 83,210 $
93 12 1394 آستارا آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 331,720 2,453,131,377 Rls. 82,926 $
94 12 1394 آستارا آذربايجان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 49,590 2,303,945,000 Rls. 77,360 $
95 12 1394 آستارا آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 195,050 2,303,764,620 Rls. 78,013 $
96 12 1394 آستارا آذربايجان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 42,909 2,268,855,112 Rls. 75,737 $
97 12 1394 آستارا آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 36,989 2,180,298,785 Rls. 72,810 $
98 12 1394 آستارا آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 110,149 2,132,453,001 Rls. 70,999 $
99 12 1394 آستارا آذربايجان 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 60,445 2,131,706,220 Rls. 72,534 $
100 12 1394 آستارا آذربايجان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 28,000 2,113,510,000 Rls. 70,000 $
مجموع کل
2,173,050,160,901 ريال
مجموع کل
74,082,671 دلار